Print

Landbouwraad

De landbouwraad Scherpenheuvel-Zichem is een door het stadsbestuur erkende adviesraad met een autonome werking. De structuur van de Landbouwraad is een zo breed en democratisch mogelijk beleidsadviserend orgaan.
Alle landbouwers van Scherpenheuvel-Zichem, gelijk welke productietak, zijn lid van de algemene vergadering van de Landbouwraad.
Hij bevordert de samenwerking tussen land- en tuinbouwers en signaleert landbouwproblemen zodat deze gecoördineert kunnen worden aangepakt.

Samenstelling landbouwraad:

  • Secretaris: Vanhulst Stefan, Binnenstraat 21,3271 Scherpenheuvel-Zichem
  • Voorzitter: Robert Alfons, Basilieklaan 236, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
  • Ondervoorzitter: Berghmans Jean, Frans Smeyersstraat 87, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
  • Ondervoorzitter: Toetenel Paul, Maasstraat 20, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
  • Financieel verantwoordelijke: Jacquemyn Maurice, Vinkenberg 8,3271 Scherpenheuvel-Zichem

Overige leden: Jacobs Georges, Weckx André, Claes André, Didden Florentinus, Didden joannes, Renders Guy, Bosmans Edward, Goossens Petrus, Vandenberg Paul, Saenen Michel, Michiels Franciscus, Vermeylen Guy.

Taken van de Landbouwraad:

  • Een eigen landbouwveleid voor de gemeente voor te bereiden, te adviseren en op te volgen.
  • De landbouwproblemen signaleren en aanpakken.
  • De belangen van de land- en tuinbouwers op gemeentelijk vlak behartigen, dit in open samenwerking met alle land- en tuinbouwers, deskundige raadgevers en het stadsbestuur.
  • Op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies uitbrengen aangaande de problemen die de land- en tuinbouwers aanbelangen.