Print

Beheersorgaan van de bibliotheek

Doel

Het beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem is samengesteld uit afgevaardigden van de politieke strekkingen in de gemeenteraad en uit vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen. De leden van het beheersorgaan worden aangesteld door de gemeenteraad.
Het beheersorgaan heeft een adviserende bevoegdheid.

Samenstelling bestuur

  • Voorzitter: Inne Pauwels
  • Eerste ondervoorzitter: Luc Vogels
  • Tweede ondervoorzitter: Tweede ondervoorzitter
  • Secretaris: Marianne Peeters