Print

College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. Het college bestaat uit de burgemeester, die het voorzitterschap waarneemt, en 6 schepenen. Het vast bureau bestaat uit dezelfde leden als het college. Het vast bureau heeft dezelfde verantwoordelijkheden als het college, maar dan voor aangelegenheden van het OCMW.

Het college vergadert in principe elke maandag. De vergadering van het vast bureau vindt aansluitend plaats. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Manu Claes (CD&V)
Burgemeester
Mettebeemden 6, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 77 78 40 - GSM: 0475 65 96 14
manu.claes@scherpenheuvel-zichem.be

Bevoegdheden: algemene werking – veiligheid – verkeersveiligheid – HRM – kinderopvang - erediensten – erfgoed – markten en kermissen - begraafplaatsen

Kris Peetermans (Open VLD)
Eerste schepen
Hulst 13, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0473 89 02 09
kris.peetermans@scherpenheuvel-zichem.be

Bevoegdheden: cultuur – sport, recreatie en vrijetijdsbesteding – lokale economie, KMO en middenstand – autonoom gemeentebedrijf – patrimonium en facility management – duurzaamheid

Lieve Renders (CD&V)
Tweede schepen
Groenstraat 53, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 77 62 18 - GSM: 0472 53 88 74
lieve.renders@scherpenheuvel-zichem.be

Bevoegdheden: burgerzaken – toerisme – landbouw – ontwikkelingssamenwerking – senioren – personen met een beperking – dierenwelzijn

Nico Bergmans (Open VLD)
Derde schepen
Weefbergstraat 25, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0478 24 03 82
nico.bergmans@scherpenheuvel-zichem.be

Bevoegdheden: omgeving – stedenbouw – huisvesting – grondbeleid – mobiliteit

Jan Boeckx (Open VLD)
Vierde schepen
Kompaniestraat 12, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0486 96 60 78
jan.boeckx@scherpenheuvel-zichem.be

Bevoegdheden: openbare werken – nutsvoorzieningen – sociale economie – tewerkstelling

Tony Vancauwenbergh (Open VLD)
Vijfde schepen
Lobbensestraat 110, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 77 14 17 - GSM: 0475 50 24 17
tony.vancauwenbergh@scherpenheuvel-zichem.be

Bevoegdheden: onderwijs – kunstonderwijs – communicatie – ICT – digitalisering

Inne Pauwels (CD&V)
Zesde schepen
Abdijstraat 10, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0494 88 43 10
inne.pauwels@scherpenheuvel-zichem.be

Bevoegdheden: voorzitter bijzonder comité sociale dienst – financiën – jeugd – bibliotheek – welzijn – armoedebestrijding – gelijke kansen - diversiteit