Print

College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. Het college bestaat uit de burgemeester, die het voorzitterschap waarneemt, en 6 schepenen. Het vast bureau bestaat uit dezelfde leden als het college. Het vast bureau heeft dezelfde verantwoordelijkheden als het college, maar dan voor aangelegenheden van het OCMW.

Het college vergadert in principe elke maandag. De vergadering van het vast bureau vindt aansluitend plaats. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Manu Claes (CD&V)
Burgemeester
Mettebeemden 6, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 77 78 40 - GSM: 0475 65 96 14
manu.claes@scherpenheuvel-zichem.be

Bevoegdheden: algemene werking – veiligheid – verkeersveiligheid – HRM – erediensten – erfgoed – markten en kermissen

Kris Peetermans (Open VLD)
Eerste schepen
Oude Bergstraat 45, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0473 89 02 09
kris.peetermans@scherpenheuvel-zichem.be

Bevoegdheden: cultuur – sport, recreatie en vrijetijdsbesteding – lokale economie, KMO en middenstand – autonoom gemeentebedrijf – patrimonium en facility management – duurzaamheid

Lieve Renders (CD&V)
Tweede schepen
Groenstraat 53, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 77 62 18 - GSM: 0472 53 88 74
lieve.renders@scherpenheuvel-zichem.be

Bevoegdheden: burgerzaken – toerisme – landbouw – ontwikkelingssamenwerking – dierenwelzijn

Nico Bergmans (Open VLD)
Derde schepen
Weefbergstraat 25, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0478 24 03 82
nico.bergmans@scherpenheuvel-zichem.be

Bevoegdheden: omgeving – stedenbouw – huisvesting – grondbeleid – mobiliteit – openbare werken – nutsvoorzieningen

Marie Jeanne Hendrickx (CD&V)
Vierde schepen
Maasstraat 3, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0475 50 67 70
mariejeanne.hendrickx@scherpenheuvel-zichem.be

Bevoegdheden: welzijn – armoedebestrijding – senioren – personen met een beperking – kinderopvang – gelijke kansen – diversiteit

Tony Vancauwenbergh (Open VLD)
Vijfde schepen
Lobbensestraat 110, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 77 14 17 - GSM: 0475 50 24 17
tony.vancauwenbergh@scherpenheuvel-zichem.be

Bevoegdheden: onderwijs – kunstonderwijs – communicatie – ICT – digitalisering – sociale economie – tewerkstelling

Inne Pauwels (CD&V)
Zesde schepen
Abdijstraat 10, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0494 88 43 10
inne.pauwels@scherpenheuvel-zichem.be

Bevoegdheden: voorzitter bijzonder comité sociale dienst – financiën – jeugd – bibliotheek