Print

Scherpenheuvel-Zichem maakt informatie over inkomsten en uitgaven toegankelijk voor het grote publiek

‘Waar gaan de belastingen in mijn gemeente naar toe?’, ‘Wat is de kostprijs van dat grote project?’ ‘Hoeveel geld gaat er eigenlijk naar cultuur in mijn gemeente?’. Als je wil praten over lokaal beleid is het budget  een goed startpunt. ‘Je gemeente telt’ maakt op een laagdrempelige manier de lokale budgetten van gemeenten beschikbaar voor burgers. ‘We geloven dat iedereen vlot toegang moet hebben tot informatie over het budget van zijn of haar gemeente’, zeggen de initiatiefnemers.

Complexe data voor een breed publiek

Op ‘je gemeente telt’ vind je alle data van het budget terug sinds 2014. Je kan er eenvoudig doorheen het budget klikken en bekijken hoeveel de gemeente inzet op welke posten. Op verschillende manieren wordt de data weergegeven om ze zo begrijpelijk mogelijk te maken. Zo worden budgetten concreet gemaakt door ze te verduidelijken met concrete prijzen (wist jij dat een verlichtingspaal ongeveer 2000 euro kost?), door te bekijken hoeveel euro van je belastingen naar een domein gaat (hoeveel betaal jij maandelijks voor het onderwijs in je gemeente?) en door het mogelijk te maken de uitgaven te vergelijken met die van andere gemeenten.

Pilootgemeenten

Zes pilootgemeenten werken in de eerste fase actief mee aan het platform. Van Scherpenheuvel-Zichem, Diksmuide, Eeklo en Oud-Turnhout  kan je nu al inkomsten en uitgaven raadplegen en vergelijken met gelijkaardige gemeenten.  Mechelen en Sint-Niklaas gebruiken het platform in eerste instantie intern om het meerjarenplan 2020-2025 vorm te geven. In de toekomst kunnen ook andere gemeenten aansluiten op het platform om ook hun begroting transparant te tonen en de gemaakte beleidskeuzes helder te communiceren.

De vier gemeenten geven naast de ruwe cijfers ook duiding bij lokaal belangrijke projecten. Ieder project heeft ook een projectbudget. Zo wordt de link gemaakt tussen de concrete belangrijke projecten in de gemeente en het totaalbudget.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de totaalrenovatie van de Kleuterschool in Keiberg.

Zijn beleidskeuzes makkelijk leesbaar?

Naast de uitgaven en inkomsten staat een percentage én hoeveel dit betekent per inwoner. De gemaakte beleidskeuzes zijn dus direct zichtbaar. Je kan deze ook vergelijken met de andere gemeenten.

Waar komen de data vandaan?

Het cijfermateriaal komt rechtstreeks uit de databank van de Vlaamse Overheid. Dat cijfermateriaal wordt ingegeven door de steden en gemeenten zelf. De Vlaamse Overheid centraliseert de gegevens van alle steden en gemeenten en stelt ze vervolgens ter beschikking in open data. Dit is het eerste project dat deze data voor een heel breed publiek beschikbaar maakt.

Een oproep tot nuance

De inkomsten en uitgaven op het platform vragen een genuanceerde benadering. Voor de initiatiefnemers is dit meteen ook hun doelstelling: een genuanceerd gesprek op basis van cijfermateriaal over de vraag: ‘Waar gaan mijn belastingen naar toe?’ Cijfers zeggen zeker niet alles, maar ze zijn wel een heel interessant startpunt voor een gesprek over gemeentelijk beleid.

Raadpleeg het platform op www.jegemeentetelt.be

De initiatiefnemers

Het platform is een initiatief van Tree Company en De Wakkere Burger vzw. Tree company is gespecialiseerd in de begeleiding van online participatietrajecten voor gemeenten en andere overheden en het opzetten van online tools voor maatschappelijke projecten (www.treecompany.be). De Wakkere Burger vzw is een sociaal-culturele organisatie die zich inzet voor burgerparticipatie en (lokale) democratie in Vlaanderen (www.dewakkereburger.be). Belfius en Universiteit Antwerpen leveren de expertise over lokale financiën.