Print

EcoWerf

  • Oprichtingsakte
  • Statuten: de meest recente versie zoals aanvaard door de algemene vergadering van 21/11/2018 wordt gepubliceerd van zodra deze verschenen is in het Belgisch Staatsblad.