Print

Intergemeentelijke verenigingen

Het decreet over het lokaal bestuur stelt dat de gemeente de oprichtingsakte en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid moet publiceren. U vindt deze per samenwerkingsverband opgelijst.

Wij maken ook deel uit van andere soorten samenwerkingsverbanden, die echter geen rechtspersoonlijkheid hebben. Hiervan zijn er dus ook geen oprichtingsaktes of statuten gepubliceerd.