Print

Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant

Vanaf 1 januari 2015 vormen de brandweerkorpsen van Aarschot, Diest, Landen, Leuven, Overijse, Scherpenheuvel-Zichem en Tienen de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost.

Aan het hoofd van de zone Vlaams-Brabant Oost staat een zonecommandant die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en de dienstverlening naar de inwoners van 32 gemeenten.

De hulpverleningszone wordt bestuurd door de Zoneraad. Deze is samengesteld uit de burgemeesters van de aangesloten gemeenten en de zonale coördinator van de brandweer. Het dagelijks bestuur van de zone berust bij het Zonecollege. Dit college is samengesteld uit een aantal burgemeesters afgevaardigd door de Zoneraad.

De financiering gebeurt door een jaarlijkse dotatie van de verschillende gemeente aan de zone.

Alle besluiten vind je op de site van de hulpverleningszone.