Print

Gemeenteraadscommissie

Binnen de gemeenteraad kunnen commissies worden opgericht die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden en die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden.
Verder kunnen deze commissies ook, binnen hun beleidsdomein, advies verlenen en voorstellen formuleren over de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsuitvoering wenselijk wordt geacht.

De gemeenteraadscommissie van onze stad bereidt de dossiers rond intergemeentelijke samenwerking en intercommunales voor. Ze is samengesteld uit tien raadsleden, de voorzitter van de commissie inbegrepen.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn openbaar.

De commissieleden zijn:

Arlette Sannen (CD&V)
Pelgrimsstraat 13, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 78 36 21 - GSM: 0477 19 13 91
arlette.sannen@scherpenheuvel-zichem.be

Pieter Boudry (N-VA)
Tiensestraat 67a, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 39 84 36 - GSM: 0479 92 41 26
pieter.boudry@scherpenheuvel-zichem.be

Christini Gounakis (Vooruit)
Schuurweg 13, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0476 32 92 09
christini.gounakis@scherpenheuvel-zichem.be

Geert Janssens (CD&V)
Ten Bosch 14, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 29 05 21 - GSM: 0496 55 11 66
geert.janssens@scherpenheuvel-zichem.be

Annelies Ooms (N-VA)
Plaatsvondel 15, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0484 23 22 67
annelies.ooms@scherpenheuvel-zichem.be

Esther Schoolmeesters (Open VLD)
Bredeveldstraat 47, 3271 Scherpenheuvel-zichem
GSM: 0485 46 52 14
esther.schoolmeesters@scherpenheuvel-zichem.be

Ronald Schuyten (Open VLD)
Zuidervest 25, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 78 32 70
ronald.schuyten@scherpenheuvel-zichem.be

Tony Vancauwenbergh (Open VLD)
Vijfde schepen
Lobbensestraat 110, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 77 14 17 - GSM: 0475 50 24 17
tony.vancauwenbergh@scherpenheuvel-zichem.be

Suzy Wouters (Vlaams Belang)
Vossekotstraat 131, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0474 73 92 40
suzy.wouters@scherpenheuvel-zichem.be