Print

Publieke mandaten raadsleden

Het stadsbestuur vindt het belangrijk de lijst te publiceren waarin de publieke mandaten van de gemeenteraadsleden met de bijhorende vergoedingen zijn opgenomen.

De volgorde van de gemeenteraadsleden werd bepaald door de rangorde, dit is volgens anciënniteit en voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

De vermelde bedragen hebben betrekking op het jaar 2016 en zijn brutobedragen. Indien er een bedrag per zitting wordt ontvangen, wordt het aantal effectief bijgewoonde zittingen in 2016 eveneens vermeld (de bedragen per zitting worden enkel ontvangen indien men de zitting effectief bijwoont). Netto-bedragen zijn afhankelijk van de gehanteerde belastingvoet. Voor de burgemeester en schepenen worden zowel het bruto als netto maandloon vermeld.

De burgemeester en schepenen storten sinds januari 2014 een deel van hun maandwedde terug aan de stad, meer bepaald € 175 door de burgemeester en € 125 door de schepenen. De OCMW-voorzitter stort € 125 terug aan het OCMW. Zij doen dit vrijwillig als bijdrage aan de besparingen in het kader van het financieel meerjarenplan.

Het bedrag van het presentiegeld van de gemeenteraadsleden werd sinds januari 2014 met 10 euro verminderd. Het huidige bruto-bedrag bedraagt € 194,81 per zitting; in 2016 vonden er 9 zittingen plaats. De leden van het college van burgemeester en schepenen ontvangen geen presentiegeld voor de gemeenteraad. De burgemeester ontvangt geen vergoeding voor de vergaderingen van de politie- en brandweerzone.