Print

Deontologische code

De deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun mandaat moeten uitoefenen. De code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat.

Dit handelen steunt op de volgende waarden:

  • dienstbaarheid
  • functionaliteit
  • onafhankelijkheid
  • openheid
  • vertrouwelijkheid
  • zorgvuldigheid.

Deontologische code mandatarissen (goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 19.12.2019, gepubliceerd op 14.01.2020).