Print

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Elk OCMW heeft vanaf 2019 een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Dit comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW en behandelt alle dossiers en aangelegenheden m.b.t. steun en/of hulpverlening aan de burger.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en 8 leden, de voorzitter niet meegerekend. 

Het bijzonder comité voor de sociale dienst vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Inne Pauwels (CD&V)
Voorzitter
Abdijstraat 10, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0494 88 43 10
inne.pauwels@scherpenheuvel-zichem.be 

Robby Baptist (CD&V)
Hoornblaas 66C, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0477 80 16 50
robby.baptist@scherpenheuvel-zichem.be

René Jacobs (N-VA)
Scheldelaan 21, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 77 68 01 - GSM: 0474 40 83 97
rene.jacobs@scherpenheuvel-zichem.be

Serge Keuninckx (Open VLD)
Lobbensestraat 234, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0495 80 91 85
serge.keuninckx@scherpenheuvel-zichem.be

Sarah Meeuwens (CD&V)
Voort 92, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0475 68 57 28
sarah.meeuwens@scherpenheuvel-zichem.be

Omer Mievis (Open VLD)
August Nihoulstraat 11/1, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0498 11 88 71
omer.mievis@scherpenheuvel-zichem.be

Veerle Peeters (Vooruit)
Houwaartstraat 403, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0471 40 59 11
veerle.peeters@scherpenheuvel-zichem.be

Philip Vervloesem (Vlaams Belang)
Vossekotstraat 131, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0476 22 57 82
philip.vervloesem@scherpenheuvel-zichem.be

Melina Vranckx (CD&V)
Vossekotstraat 97, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0477 05 29 30
melina.vranckx@economie.fgov.be