Print

Reglementen gemeenteraad

Hieronder vindt u een overzicht van de reglementen , goedgekeurd door de gemeenteraad. De informatie staat gerangschikt volgens datum van goedkeuring.

De goedgekeurde reglementen kan u hier raadplegen zo lang ze van toepassing zijn. Daarna worden ze verwijderd.

ReglementDatum goedkeuringDatum bekendmaking
Goedkeuring schoolreglement ref. O/NV/2021/SR24.06.202105.07.2021
Goedkeuring arbeidsreglement gemeentelijke basisschool 1 (Testelt) en 2 (Zichem-Keiberg-Scherpenheuvel)24.06.202105.07.2021
Goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement voor kinderopvang- en vrijetijdsinitiatieven24.06.202105.07.2021
Uitkering van 10 % bijkomende werkingssubsidies aan verenigingen24.06.202105.07.2021
Reglement tussenkomst aankoop CO2-meters24.06.202105.07.2021
Aanpassing van het belastingreglement op de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, zowel voor de inzameling huis-aan-huis, op afroep of op het recyclagepark24.06.202105.07.2021
Aanpassing uitkering subsidies aan verenigingen als gevlg van corona-maatregelen24.06.202105.07.2021
Goedkeuring retributiereglement inzameling asbest aan huis van EcoWerf27.05.202131.05.2021
Subsidiereglement zwerfvuilvrijwilligers Mooihouders22.04.202130.04.2021
Goedkeuring politieverordening invoering GAS bij afficheringsplicht huur22.04.202130.04.2021

Aanpassing reglementen en overeenkomsten voor steunmaatregelen tgv corona-crisis:

22.04.202130.04.2021
Vaststelling van het retributiereglement op de jeugd- en sportwerking.28.01.202105.02.2021
Goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement voor kinderopvang- en vrijetijdsintitiatieven.28.01.202105.05.2021
Goedkeuring politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen17.12.202023.12.2020
Vernieuwing van de schoolraad: goedkeuring verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders17.12.202023.12.2020
Vernieuwing van de schoolraad: goedkeuring verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel.17.12.202023.12.2020
Aanpassing retributiereglement buitenschoolse kinderopvang - Gecoördineerde versie29.10.202003.11.2020
Goedkeuring van het reglement inzake het beperken van de geldigheidsduur van het conformiteitsattest17.09.202022.09.2020
Vaststelling van het marktreglement25.06.202001.07.2020
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad23.04.202027.04.2020
Aanpassing retributiereglement op werken uitgevoerd door stadspersoneel - Gecoördineerde versie23.04.202027.04.2020
Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel19.12.201924.12.2019
Vaststelling opcentiemen onroerende voorheffing 2020-202519.12.201906.01.2020
Goedkeuring prijssubsidiereglement AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem vanaf 01.01.202019.12.201927.12.2019
Vaststelling aanvullende personenbelasting 2020-202519.12.201927.12.2019
Vaststelling van het belastingreglement op ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen19.12.201927.12.2019
Vaststelling van het inventarisatie- en belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen19.12.201927.12.2019
Vaststelling van het inventarisatie- en belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen19.12.201927.12.2019
Vaststelling van het belastingreglement op tweede verblijven19.12.201927.12.2019
Vaststelling van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein28.11.201906.12.2019
Retributie inningskosten van fiscale en niet-fiscale vorderingen28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het retributiereglement voor socio-culturele en toeristische activiteiten ingericht door de stad of in samenwerking met de stad28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het retributiereglement op de verkoop van toeristisch materiaal28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het retributiereglement op het takelen en bewaren van voertuigen28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het retributiereglement op het uitlenen van stedelijk signalisatiemateriaal en podium28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het retributiereglement op het onderhoud van grasvelden ten behoeve van verenigingen28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het retributiereglement op de jeugd -en sportwerking28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het retributiereglement op de graf- en columbariumconcessies en op de herdenkingsplaatjes28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het retributiereglement op het gebruik van elektriciteitskasten28.11.201906.12.2019
Opheffing van het retributiereglement op de huisaansluitingen op het openbaar rioleringsnet en op de inbuizingen van grachten28.11.201906.12.2019
Wijziging van het retributiereglement van 22.03.2018 op het gebruik van de buitenschoolse kinderopvang28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het retributiereglement op de verkoop van afvalrecipiënten28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het retributiereglement voor de administratieve prestaties28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het belastingreglement op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en op de onbebouwde kavels (activeringsheffing)28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het belastingreglement op de omgevingsvergunningen28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het belastingreglement op de inname van het openbaar domein bij werken28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het belastingreglement op het opruimen en verwijderen van sluikstort op openbaar domein28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het belastingreglement op de toelating tot opgraving van stoffelijke overblijfselen en asurnen en tot verplaatsing van asurnen28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het belastingreglement op begraving, asverstrooiing en bijzetting in een columbarium28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten28.11.201906.12.2019
Vaststelling van het belastingreglement op de  brandstofdistributieapparaten28.11.201906.12.2019
Goedkeuring reglement zorgparkeren28.11.201906.12.2019
Goedkeuring van het dienstreglement van de bibliotheek28.11.201906.12.2019
Goedkeuring reglement geveltuintjes12.09.201920.09.2019
Vaststelling reglement beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest12.09.201920.09.2019
Reglement stedelijke erkenning van verenigingen12.09.201920.09.2019
Wijziging van retributiereglement op de verkoop van tickets voor socio-culturele en toeristische activiteiten ingericht door de stad of in samenwerking van de stad17.06.201925.05.2019
Wijziging reglement op de verkoop van toeristisch materiaal28.03.201908.04.2019
Prijssubsubsidiereglement AGB 201913.12.201818.01.2019
Huurreglement voor het huren van muziekinstrumenten van de HAMW25.10.201816.11.2018
Retributiereglement voor het huren van muziekinstrumenten van de HAMW25.10.201816.11.2018
Retributiereglement voornaamswijziging13.09.201821.09.2018
Opheffing retributie huisdierstickers21.06.201828.06.2018
Reglement op de standplaatsen voor ijsverkoopwagens te Averbode31.05.201807.06.2018
Arbeidsreglement van het gemeentepersoneel31.05.201807.06.2018
Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel31.05.201807.06.2018
Subsidiereglement erkende sportverenigingen31.05.201807.06.2018
Retributiereglement huisdierenstickers20.04.201826.04.2018
Aanpassing belastingreglement omgevingsvergunning20.04.201826.04.2018
Terugbetaling inschrijvingsgeld HAMW20.04.201826.04.2018
Stedelijk terrasreglement20.04.201826.04.2018
Belastingreglement afgifte administratieve documenten22.03.201803.04.2018
Retritbutiereglement sportkampen en -lessen22.03.201803.04.2018
Retributiereglement stedelijke vakantiewerking22.03.201803.04.2018
Retributiereglement buitenschoolse kinderopvang- gecoördineerde versie22.03.201803.04.2018
Rechtpositieregeling voor het gemeentepersoneel22.03.201803.04.2018
Opcentiemen onroerende voorheffing14.12.201704.01.2017
Belastingreglement huishoudelijk afval14.12.201721.12.2017
Opheffing belasting reclameborden14.12.201721.12.2017
Prijssubsidiereglement voor het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem vanaf 01.01.201814.12.201721.12.2017
Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (wijziging)23.11.201721.12.2017
Reglement cultuurprijs (wijziging)06.11.201721.12.2017
Belastingreglement op ongeschikte en onbewoonbare woningen14.09.201721.09.2017
GAS op gemengde parkeerinbreuken29.06.201703.08.2017
GAS op gemengde parkeerinbreuken (inclusief protocol)29.06.201711.09.2018
Retributiereglement zaal Familia29.06.201714.07.2017
Retributiereglement sportinfrastructuur29.06.201714.07.2017
Gebruikersreglement stedelijke zalen29.06.201714.07.2017
Dienstreglement bibliotheek29.06.201714.07.2017
Rechtspositieregeling gemeentepersoneel29.06.201714.07.2017
Retributiereglement op het takelen van voertuigen30.03.201731.03.2017
Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen30.03.201731.03.2017
Belastingreglement op ongeschikte en onbewoonbare woningen30.03.201731.03.2017
Retributiereglement takelen van voertuigen09.02.201713.02.2017
Belastingreglement omgevingsvergunningen en natuurvergunningen09.02.201713.02.2017
Belastingreglement op kampeerterreinen24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de verspreiding niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de brandstofdistributieapparaten24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de begraving, asverstrooiing en bijzetting in een columbarium24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de toelating tot opgraving van stoffelijke overblijfselen en asurnen en tot verplaatsing van asurnen24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op nachtwinkels24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op het verhuren van voertuigen met bestuurder24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op het plaatsen van terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar domein24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de aanvraag of melding van het openen, veranderen of hernieuwen van hinderlijke inrichtingen24.11.201609.12.2016
Belastingreglement voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden afvalstoffen24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op het opruimen en verwijderen van sluikstort op openbaar domein24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op het niet-optimaal afkoppelen van hemel- en afvalwater24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de inname van het openbaar domein bij werken24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de aanvraag van stedenbouwkundige, verkavelings- en natuurvergunningen24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en op de onbebouwde kavels (activeringsheffing)24.11.201609.12.2016
Belastingsreglement op de tweede verblijven24.11.201609.12.2016
Retributiereglement voor de administratieve prestaties24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op de verkoop van toeristisch materiaal24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op het gebruik van elektriciteitskasten24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op de graf-en columbariumconcessies en op de herdenkingsplaatjes24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op de verkoop van compostvaten en -bakken en keukenafvalbakjes24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op de verkoop van startpakketten herbruikbare luiers (opheffing)24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op het uitlenen van stedelijk signalisatiemateriaal en podium24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op werken uitgevoerd door het stadspersoneel24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op de verkoop van tickets voor socio-culturele en toeristiche activiteiten ingericht door de stad of in samenwerking met de stad24.11.201609.12.2016
Retributiereglement voor het verwijderen van aanplakbrieven (opheffing)24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op het onderhoud van grasvelden ten behoeve van verenigingen24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op de diensten van de openbare bibliotheek24.11.201609.12.2016
Retributiereglement van het stedelijk onderwijs24.11.201609.12.2016
Arbeidsreglement gemeentepersoneel27.10.201621.11.2016
Huishoudelijk reglement begraafplaatsen en lijkbezorging27.10.201621.11.2016
Retributiereglement aanpassing brandregime voor evenementen15.09.201619.09.2016
Belastingreglement harde en zachte plastics26.05.201613.06.2016
Politieverordening betreffende de selectieve inzameling en verwerking van op het containerpark aangeboden harde en zachte plastics26.05.201613.06.2016
Subsidiereglement voetbalverenigingen28.04.201620.05.2016
Retributiereglement op de stedelijke vakantiewerking23.03.201629.03.2016
Aanvullende belasting op de personenbelasting17.12.201528.12.2015
Seizoenskramen rond de basiliek17.12.201528.12.2015
Algemene politieverordening26.11.201511.12.2015
Bemiddelingsreglement in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties26.11.201511.12.2015
Retributie op de afgifte van huisvuilzakken voor de gemeentelijke zalen26.11.201511.12.2015
Opheffing retributie op winkeltassen14.09.201515.09.2015
Schoolreglement ref O/NV/2015-2/SR25.06.201501.07.2015
Subsidiëring cultureel en socio-cultureel volwassenenwerk25.06.201501.07.2015
Belastingreglement onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels (wijziging)18.12.201429.12.2014
Retrubutiereglement circussen27.11.201404.12.2014
Lokaal toewijzingsreglement27.11.201404.12.2014
Evaluatiereglement scholengemeenschap Hageland 201411.09.201415.09.2014
Retributiereglement schoolzwemmen23.06.201401.07.2014
Gebruikersreglement onderhoud grasvelden23.06.201401.07.2014
Subsidiereglement kinderopvang in Scherpenheuvel-Zichem23.06.201401.07.2014
Organiek reglement beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem26.05.201411.06.2014
Statuten seniorenraad24.04.201407.05.2014
Belastingreglement leegstand van gebouwen en woningen13.03.201417.03.2014
Belastingreglement verwaarloosde gebouwen en verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare woningen13.03.201417.03.2014
Belastingreglement verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten13.03.201417.03.2014
Statuten en huishoudelijk reglement van de sportraad13.02.201417.02.2014
Toelagereglement inbraakbeveiliging in woningen05.12.201306.02.2014
Subsidiereglement plaatselijke welzijnsverenigingen05.12.201306.02.2014
Subsidiereglement plaatselijke seniorenverenigingen05.12.201306.02.2014
Subsidiereglement welzijnsprojecten05.12.201306.02.2014
Subsidiereglement seniorenprojecten05.12.201306.02.2014
Reglement viering jubilarissen05.12.201306.02.2014
Subsidiereglement korte opvang05.12.201306.02.2014
Reglement ondersteuning culturele projecten05.12.201306.02.2014
Reglement premie jubileum erkende vereniging05.12.201306.02.2014
Reglement buurtfeestencheques05.12.201306.02.2014
Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking23.10.201306.02.2014
Gebruikersreglement stedelijke sportinfrastructuur20.06.201306.02.2014
Gebruikersreglement stedelijke zalen en gc den egger20.06.201306.02.2014
Klachtenprocedure07.02.201306.02.2014
Reglement kadervorming30.12.201307.01.2014
Reglement werkingssubsidies jeugdbewegingen en jeugdinitiatieven rond kunstbeoefening30.12.201307.01.2014
Reglement werkingssubsidies jeugdhuizen/-clubs30.12.201307.01.2014
Reglement bivaksubsidies30.12.201307.01.2014
Reglement huursubsidies30.12.201307.01.2014
Reglement projectsubsidies jeugdinitatieven30.12.201307.01.2014
Reglement projectsubsidies jeugdmuziekfestivals30.12.201307.01.2014
Reglement bouwsubsidies30.12.201307.01.2014
Reglement vervoersdienst30.12.201307.01.2014
Reglement bivakvervoer30.12.201307.01.2014
Reglement energiesubsidies30.12.201307.01.2014
Aanvullende belasting op de personenbelasting30.12.201307.01.2014