Print

Gemeentewegen

Voetweg nr. 35 van de atlas der buurtwegen van Scherpenheuvel

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende het gedeeltelijke verplaatsen van een gemeenteweg en het bijhorende ontwerp van rooilijnplan, meer bepaald voetweg nr. 35 van de atlas der buurtwegen van Scherpenheuvel, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2021. Het dossier ligt ter inzage aan de balie van de Technische dienst in het stadhuis van donderdag 25 februari 2021 tot en met maandag 29 maart 2021. Bezwaren of opmerkingen dienen voor het einde van het openbaar onderzoek worden ingediend bij de stad Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

Grafisch plan

Voetweg nr. 86 van de atlas der buurtwegen van Kaggevinne

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende het gedeeltelijke verplaatsen van een gemeenteweg en het bijhorende ontwerp van rooilijnplan, meer bepaald voetweg nr. 86 van de atlas der buurtwegen van Kaggevinne, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2021. Het dossier ligt ter inzage aan de balie van de Technische dienst in het stadhuis van donderdag 25 februari 2021 tot en met maandag 29 maart 2021. Bezwaren of opmerkingen dienen voor het einde van het openbaar onderzoek worden ingediend bij de stad Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

Grafisch plan - deel 1

Grafisch plan - deel 2

Buurtweg nr. 57 van de atlas der buurtwegen van Zichem

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende de gedeeltelijke wijziging van een gemeenteweg en het bijhorende ontwerp van rooilijnplan, meer bepaald buurtweg nr. 57 van de atlas der buurtwegen van Zichem, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2021. Het dossier ligt ter inzage aan de balie van de Technische dienst in het stadhuis van donderdag 25 februari 2021 tot en met maandag 29 maart 2021. Bezwaren of opmerkingen dienen voor het einde van het openbaar onderzoek worden ingediend bij de stad Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

Grafisch plan