Print

Omgevingsvergunningen

AanvragerAard van de aanvraagDatum goedkeuring
OMV_2019157242 (OMV2019/00251)Verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning, de regularisatie van een veranda en afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften voor bijgebouwen03.02.2020
OMV_2019161480 (OMV2019/00257)Verbouwen van een ééngezinswoning03.02.2020
OMV_2020007270 (OMV2020/00006M)Melding : aanbouwen van een veranda met overkapping

03.02.2020

OMV_2020008141
(OMV2020/00005M)
De exploitatie van een tijdelijke bronbemaling10.02.2020
OMV_2019117694 (OMV2019/00223)Afbraak bestaande woning en nieuwbouw 4 appartementen en een rijwoning10.02.2020
OMV_2018109189 (OMV2019/00254)Nieuwbouw ééngezinswoning met afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften10.02.2020
OMV_2019163483 (OMV2019/00260)Kappen van bomen10.02.2020
OMV_2020011147 (OMV2020/00014)Bouwen van een ééngezinswoning10.02.2020
OMV_2020011464 (OMV2020/00016)Aanleggen van een parkeerplaats10.02.2020
OMV_2020010056 (OMV2020/00018)Bouwen van een ééngezinswoning met carport10.02.2020
OMV_2020012535 (OMV2020/00008M)Aanbouwen van een garage met berging10.02.2020
OMV_2020013020 (OMV2020/00010M)Regularisatie van een aangebouwde veranda10.02.2020
OMV_2019152509 (OMV2019/00241)Bestemmingswijziging van garage op gelijkvloers naar een bijkomend appartement en het wijizgen van garagepoort naar raam/deur17.02.2020
OMV_2019162063 (OMV2019/00259)Bouwen van een ééngezinswoning17.02.2020
OMV_2020010059 (OMV2020/00022)Bouwen van een ééngezinswoning17.02.2020
OMV_2019141120 (OMV2019/00024V)Bijstelling verkaveling voor 2 kavels voor halfopen bebouwingen17.02.2020
OMV_2019144062 (OMV2019/00025V)Verkavelen in 5 kavels voor halfopen bebouwing17.02.2020
OMV_2019150608 (OMV2019/00028V)Bijstelling verkaveling voor het herverdelen van lot 1 in 2 bouwloten voor halfopen bebouwing17.02.2020
OMV_2019162995 (OMV2019/00261)Bouwen van een ééngezinswoning met bijgebouw24.02.2020
OMV_2019161137 (OMV2020/00003)Aanpassen van voor- en zijgevel + aanleg parking voorraan24.02.2020
OMV_2020008722 (OMV2020/00019)Bouwen van een ééngezinswoning24.02.2020
OMV_2020016970 (OMV2020/00025)Aanleggen parkeerplaats, oprit en terras achteraan24.02.2020
OMV_2020017868 (OMV2020/00029)Bouwen van een ééngezinswoning24.02.2020
OMV_2020016585 (OMV2020/00032)Bouwen van een ééngezinswoning met bijgebouw24.02.2020
OMV_2020008745
(OMV2020/00009M)
De exploitatie van een tijdelijke bronbemaling24.02.2020
OMV_2019115842 (OMV2020/00002)Aanpassen van de voorgvel02.03.2020
OMV_2020007992 (OMV2020/00007)Plaatsen van verlichte gevelreclame02.03.2020
OMV_2020016788 (OMV2020/00026)Slopen van woning en bouwen van twee halfopen ééngezinswoningen02.03.2020
OMV_2020023397 (OMV2020/00035)Terreinaanlegwerken, aanleggen van een verharding voor het plaatsen van een nieuw toestel voor hondensport na afbraak bestaande constructie02.03.2020
OMV_2020023708 (OMV2020/00037)Aanbouwen van een carport02.03.2020
OMV_2020025366 (OMV2020/00040)Plaatsen van een reclamepaneel02.03.2020
OMV_2020020493 (OMV2020/00012M)Melding : aanbouwen van een veranda02.03.2020
OMV_2020024007 (OMV2020/00013M)Melding : verwezenlijking van een zorgsituatie02.03.2020
OMV_2019163117 (OMV2019/00030V)Verkavelen van gronden met realisatie van 1 bouwkavel bestemd voor gesloten bebouwing02.03.2020
OMV_2019153915 (OMV2020/00004)Kappen van bomen09.03.2020
OMV_2019142911 (OMV2020/00008)Nieuwbouw meergezinswoning met 6 wooneenheden + sloop woning en bijgebouwen09.03.2020
OMV_2020025854 (OMV2020/00042)Slopen en bouwen van een nieuwe veranda09.03.2020