Print

College van burgemeester en schepenen 2022

U vindt hier van elke zitting van het college van burgemeester en schepenen een lijst van de besluiten met een korte omschrijving.

De bekendmaking van besluiten het college gebeurt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de website bekend gemaakt werden.

Hoe inzage krijgen in besluiten?

U kan heel wat besluiten raadplegen op onze website. Vindt u een besluit niet terug of heeft u meer informatie nodig, neem dan contact op via openbaarheid@scherpenheuvel-zichem.be.

Hoe klacht indienen?

In vele gevallen is er een beroepsprocedure opgenomen in het besluit of het reglement zelf.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Meer info over het indienen van een klacht, vindt u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.

Voor klachten i.v.m. onze dienstverlening is een andere klachtenprocedure van toepassing. Hiervoor kan u gebruik maken van het klachtenformulier.

Besluitenlijst

Datum zittingDocumentenDatum bekendmaking
03.01.2022besluitenlijst06.01.2022
10.01.2022besluitenlijst11.01.2022
17.01.2022besluitenlijst20.01.2022
24.01.2022besluitenlijst25.01.2022
31.01.2022besluitenlijst03.02.2022
07.02.2022besluitenlijst08.02.2022
14.02.2022besluitenlijst17.02.2022
21.02.2022besluitenlijst23.02.2022
24.02.2022besluitenlijst25.02.2022
28.02.2022besluitenlijst01.03.2022
07.03.2022besluitenlijst10.03.2022
14.03.2022besluitenlijst17.03.2022
21.03.2022besluitenlijst25.03.2022
28.03.2022besluitenlijst29.03.2022
04.04.2022besluitenlijst07.04.2022
11.04.2022besluitenlijst15.04.2022
19.04.2022besluitenlijst20.04.2022
25.04.2022besluitenlijst26.04.2022
02.05.2022besluitenlijst04.05.2022
09.05.2022besluitenlijst12.05.2022
16.05.2022besluitenlijst18.05.2022
23.05.2022besluitenlijst24.05.2022
30.05.2022besluitenlijst31.05.2022
07.06.2022besluitenlijst08.06.2022
13.06.2022besluitenlijst14.06.2022
20.06.2022besluitenlijst21.06.2022