Print

Burgemeester 2021

U vindt hier een lijst van de besluiten van de burgemeester met een korte omschrijving.

De bekendmaking van de besluiten gebeurt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de website bekend gemaakt werden.

Hoe inzage krijgen in besluiten?

U kan heel wat besluiten raadplegen op onze website. Vindt u een besluit niet terug of heeft u meer informatie nodig, neem dan contact op via openbaarheid@scherpenheuvel-zichem.be.

Hoe klacht indienen?

In vele gevallen is er een beroepsprocedure opgenomen in het besluit of het reglement zelf.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Meer info over het indienen van een klacht, vindt u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.

Documenten van de zittingen

Datum zittingDocumentenDatum bekendmaking
03.06.2021Besluitenlijst07.06.2021
14.06.2021Besluitenlijst17.06.2021
21.06.2021Besluitenlijst24.06.2021
28.06.2021Besluitenlijst01.07.2021
05.07.2021Besluitenlijst06.07.2021
08.07.2021Besluitenlijst08.07.2021
09.07.2021Besluitenlijst09.07.2021
19.07.2021Besluitenlijst23.07.2021
22.07.2021Besluitenlijst23.07.2021
26.07.2021Besluitenlijst27.07.2021
08.09.2021Besluitenlijst15.09.2021
13.09.2021Besluitenlijst14.09.2021