Print

Ontwerp-MER Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021-2027

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Belgisch Programma voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA; Verordening (EU) 2021/1139) voor de periode 2021 – 2027.

Het dossier ligt, tijdens de openingsuren, ter inzage van het publiek van vrijdag 14.01.2022 tot maandag 14.03.2022.

De kennisgeving is tijdens deze periode raadpleegbaar op de website Team Mer, bij de initiatiefnemer van het Departement Landbouw en Visserij , in het stadhuis en op onze website.

Opmerkingen van het publiek op dit openbaar onderzoek

De bevolking kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen:

  • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij, Plan-MER 0269 – EFMZVA, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;
  • via een e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 EFMZVA’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis (volgens onderstaande procedure.

De eventuele opmerkingen en suggesties per brief gestuurd worden t.a.v. milieudienst, stadhuis, August Nihoulstraat 13, 3270 Scherpenheuvel-Zichem of milieudienst@scherpenheuvel-zichem.be, en uiterlijk toekomen op dinsdag 15.03.2022 om 10.00 uur.