Print

Baloe Averbode

Baloe Averbode is een Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO).

Kinderen die naar school gaan in De Vlindertuin en Ons Wereldje worden voor en na school opgevangen in deze locatie. Tijdens de vakantie wordt de opvang gecentraliseerd in Baloe Scherpenheuvel.

Ouders van kinderen die school lopen buiten de gemeente, dienen eerst contact op te nemen met de administratieve dienst van Baloe.