Print

Bivakvervoer

Stedelijk erkende jeugwerkinitiatieven kunnen aanspraak maken op het stadsbestuur voor het vervoer van materialen van en naar de bivakplaatsen. Het stadsbestuur doet hiervoor een beroep op een transportbedrijf, maar wanneer noodzakelijk kan ook de technische dienst ingeschakeld worden voor het vervoer van een aantal materialen.

Bivakvervoer kan eenmaal per jaar aangevraagd worden voor het bivak dat plaatsvindt in de zomervakantie en is in principe beperkt tot het Belgische grondgebied. Mits een speciale toelating van het college van burgemeester en schepenen kan ook vervoer worden toegestaan buiten het Belgische grondgebied. In elk geval zal de aanvraag zich beperken tot de buurlanden van België. De extra administratie die dit met zich meebrengt moet door het jeugdwerkinitiatief zelf geregeld worden.

De aanvrager voegt indien nodig alle extra informatie toe die een belangrijke rol kan spelen bij de organisatie van het vervoer.

Elk jeugdwerkinitiatief kan beroep doen op 1 vrachtwagen. Jeugdwerkinitiatieven met meer dan 60 kinderen hebben recht op 2 vrachtwagens, uiteraard enkel wanneer ze deze behoeven.

Raadpleeg het volledige reglement voor meer informatie en alle voorwaarden.