Print

Bouwsubsidies

Stedelijk erkende jeugwerkinitiatieven kunnen een subsidie aanvragen voor:

  • nieuwbouwprojecten
  • verbouwingsprojecten,
  • herstellings- en/of verbeteringswerken

van lokalen waarin de gewone activiteiten van de vereniging plaatsvinden of

  • voor het huren van een afvalcontainer om de lokalen op orde te stellen.

Het betreffende jeugdwerkinitiatief moet aan alle wettelijke bepalingen voldoen met het oog op het uitvoeren van de werken.

De gemeentelijke subsidie bedraagt 70% van de bewezen kosten voor werken en/of diensten. Elk jeugdwerkinitiatief dat een beroep wenst te doen op bouwsubsidies moet 30% van de gemaakte kosten zelf dragen.
De subsidie voor het bouwen van lokalen is gelimiteerd op een maximale gemeentelijke tussenkomst van € 25.000 per project.
De subsidie voor het verbouwen van lokalen is gelimiteerd op een maximale gemeentelijke tussenkomst van € 12.500 per project.

Raadpleeg het volledige reglement voor meer informatie en alle voorwaarden.