Print

Energiesubsidies

Stedelijk erkende jeugwerkinitiatieven kunnen een subsidie aanvragen voor de energiekosten van het gebouw of de lokalen waarin de gewone activiteiten van de vereniging plaatsvinden. De energiesubsidies worden berekend op basis van een aantal gegevens van het afgelopen werkjaar. Een werkjaar loopt van 1 september van het afgelopen kalenderjaar tot 31 augustus van het lopende kalenderjaar.

De subsidie draagt uitsluitend bij aan de goede werking van het jeugdwerkinitiatief en het gehuurde gebouw of lokaal wordt exclusief gebruikt door de aanvrager voor de werking van het jeugdwerkinitiatief.

Onderstaande energiekosten komen in aanmerking wanneer ze door het jeugdwerkinitiatief zelf gedragen worden:

  • verwarmingskosten (voor stookolie, gas, …);
  • elektriciteitskosten;
  • kosten voor het waterverbruik.

Raadpleeg het volledige reglement voor meer informatie en alle voorwaarden.