Print

Werkingsubsidies

Stedelijk erkende jeugwerkinitiatieven kunnen een subsidie aanvragen voor de werking van de vereniging. De werkingssubsidies worden berekend op basis van een aantal gegevens betreffende activiteiten van het afgelopen werkjaar. Via een puntensysteem op basis van o.a. het aantal leden, leiding, activiteiten, … wordt de subsidie berekend.

Een werkjaar loopt van 1 september van het afgelopen kalenderjaar tot 31 augustus van het lopende kalenderjaar.

We onderscheiden:

  • jeugdbewegingen en jeugdwerkinitiatieven rond kunstbeoefening en vaardigheden
  • jeugdhuizen/-clubs

Raadpleeg de volledige reglementen voor meer informatie en alle voorwaarden.