Print

Activiteiten en evenementen: wat mag je organiseren vanaf 29 juli?

Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 100 personen binnen;
 • 200 personen buiten.

De basisregels blijven van toepassing (hygiëne, afstand, samenscholingen vermijden,…)

ACTIVITEITEN georganiseerd door een CLUB/VERENIGING en voor de LEDEN van de club/vereniging (zonder publiek)

 • max. 50 personen en steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter
 • sectorprotocol moet toegepast worden

BUURTFEESTEN of EETFESTIJNEN (toegankelijk voor externen)

 • max. 100 personen BINNEN 
 • max. 200 personen BUITEN 
 • indien op openbaar domein: zie ook punt ‘evenement op openbare weg’
 • NIET tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens
 • de regels voor de horeca zijn van toepassing:
  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter;
  • een maximum van 10 personen per tafel is toegestaan (sociale bubbel: gezin + max. 5 vaste personen);
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
  • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
  • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;  
  • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
  • De contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen om eventueel later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

EVENEMENTEN die NIET op de openbare weg plaats vinden

 • sectorprotocol toepassen
 • indien er geen protocol van toepassing is dienen deze acht minimale regels te worden gerespecteerd:
  • de onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
  • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  • maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  • de onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
  • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
 • evenementen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

EVENEMENTEN/SPORTWEDSTRIJDEN op de OPENBARE WEG en SPORTWEDSTRIJDEN MET MEER DAN 200 DEELNEMERS

 • het geldende sectorprotocol toepassen
 • het Covid Event Risk Model (CERM) is verplicht en het CERM protocol is van toepassing (https://www.covideventriskmodel.be/protocol)
 • toelating burgemeester is noodzakelijk
 • evenementen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens

Het Covid Event Risk Model (www.covideventriskmodel.be) dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen!
Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen, samen met de evenementaanvraag.
Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming.