Over en voor vrijwilligers

Heb je nog vragen? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800/14.689.

Boosterprik voor 80+'ers

De overheid heeft beslist om bewoners van woonzorgcentra en personen ouder dan 80 jaar een extra boostervaccinatie aan te bieden. Wie tot die groep behoort, zal per brief en digitaal uitgenodigd worden om een afspraak te maken.

Meer info