Print

Vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw

Omschrijving

U kunt voor een nieuw energiezuinig gebouw (woning, appartement, ...) een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen. Die vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. U hoeft dus zelf niets te ondernemen.

De vermindering van de onroerende voorheffing wordt bepaald door het E-peil van het gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw en de vaste installaties erin zijn. Het E-peil hangt af van de:

 • compactheid van het gebouw
 • thermische isolatie
 • luchtdichtheid
 • ventilatie
 • verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening
 • oriëntatie en bezonning
 • koelinstallatie
 • verlichtingsinstallatie (enkel bij kantoren en scholen).

Deze vermindering kan worden gecombineerd met andere verminderingen van de onroerende voorheffing, zoals de vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen, voor personen met een handicap, of voor een bescheiden woning.

Voorwaarden
 • Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw/woning.
 • De vermindering kan enkel toegekend worden voor een:
  • nieuwbouw (een nieuw gebouw met een stedenbouwkundige vergunning verkregen na 1 januari 2006 en met EPB-aangifte bij het Vlaamse Energieagentschap (VEA) vanaf 1 januari 2008)
  • verbouwing die gelijkgesteld worden met nieuwbouw:
   • herbouw na volledige afbraak
   • casco verbouwing met een beschermd volume dat groter is dan 3000 m³
   • een deel dat aan een gebouw werd toegevoegd en waaraan een apart perceelnummer met een apart kadastraal inkomen werd toegekend.
 • De eigenaar hoeft niet gedomicilieerd te zijn in het gebouw.
 • De vermindering wordt ook toegekend voor een tweede verblijf.
 • Sinds 2013 geldt de vermindering voor een periode van vijf jaar.
 • U kunt de vermindering alleen krijgen als het E-peil laag genoeg is:
Aanvraag stedenbouwkundige vergunningE-peilVerminderingPeriode
vóór 1-1-2013max. E60 (woning)
max. E70 (ander gebouw)
20%10 jaar
max. E4040%10 jaar
tussen 1-1-2013 en 31-12-2013max. E5050%5 jaar
max. E30100%5 jaar
tussen 1-1-2014 en 31-12-2015max. E4050%5 jaar
max. E30100%5 jaar
vanaf 1-1-2016max. E3050%5 jaar
max. E20100%5 jaar
Procedure

Als een onroerend goed in aanmerking komt voor deze vermindering van de onroerende voorheffing, zal de vermindering automatisch toegekend worden op het aanslagbiljet. Is dat niet het geval en denkt u dat u toch recht hebt op deze vermindering? Dien dan een bezwaarschrift in bij de Vlaamse Belastingdienst.

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt toegekend. De periode van 5 jaar waarin u 50 of 100% vermindering krijgt, kon dus ten vroegste starten in het aanslagjaar 2014.

Als de woning van eigenaar verandert, dan krijgt de nieuwe eigenaar de vermindering voor de resterende periode.

Bedrag

Sinds 2013 is er een korting van 50% of 100% op de onroerende voorheffing en dat voor een periode van vijf jaar.
De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het e-peil van uw woning.

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kan u zelf op basis van het e-peil van uw woning nagaan hoeveel onroerende voorheffing u zal moeten betalen.