Tournée Minérale: een maand zonder alcohol

Het was de vorige jaren een overdonderend succes: voor elke editie schreven zich meer dan 100.000 mensen in voor Tournée Minérale. Voor De DrugLijn en de Stichting tegen Kanker, de organisatoren van de campagne, was de conclusie duidelijk. Dit doen we in 2019 opnieuw! ‘Tournée Minérale’ roept alle Belgen op om in februari, voor het eerst of opnieuw, 28 dagen ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.

Meer info

Openbaar onderzoek ontwerp van wijziging van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari tot en met 13 maart 2019.
Gedurende die tijd liggen de gewijzigde teksten ter inzage.
Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op deze wijziging overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

 

Meer info

Inschrijvingen Krokus, Pasen en Zomervakantie

Vergeet zeker onze eerste inschrijvingsdag niet voor de Krokus-, Paas-, en Zomervakantie!

Maandag 7 januari om 9 u. kan je online inschrijven of langskomen bij de betrokken dienst.

Meer info

Wintertips drinKraantjeswater

wintertips drinKraantjeswater

Bij langdurige vrieskou kunnen je watermeter of leidingen bevriezen. Hoe hou je je waterleidingen en -meter vorstvrij en wat doe je als ze toch bevroren zijn? Met deze tips kunnen veel ongemakken vermeden worden!

Meer info

Openbaar onderzoek waterbeheerplanning

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Meer info

Nieuwe reeks Kriebelsportacademie

Op woensdag 9 januari starten de nieuwe reeksen van de Kriebelsportacademie.

Een leuk, sportief uurtje op woensdagnamiddag? Vergeet je kind dan zeker niet in te schrijven!

Alle kindjes vanaf de instapklas tot en met de 3de kleuterklas kunnen inschrijven via de knop 'Inschrijven'.

 

Meer info

Zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst

Elk OCMW heeft vanaf 2019 verplicht een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Dit comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW.

Overeenkomstig art. 91 van het decreet over het lokaal bestuur moet de algemeen directeur de zetelverdeling van het BCSD bekend maken op de gemeentelijke website, uiterlijk de 61ste dag na de verkiezing, op 14 december 2018.

Meer info

Stroomonderbreking? Wat nu?

Door de onvoorziene stillegging van een aantal kerncentrales deze winter verhoogt het risico dat de elektriciteitsbevoorrading niet op elk moment toereikend zal zijn. Om een instorting van het net te voorkomen werd het ‘afschakelplan’ opgesteld. Afschakelen (of het gecontroleerd onderbreken van de elektriciteit in een bepaalde zone) is daarbij een uiterste en laatste maatregel. Eerst wordt geprobeerd om het evenwicht op het net te herstellen.

Meer info

Maatregelen omtrent de ziekte van Newcastle

Maandag 03/12/2018 werd het Ministerieel Besluit gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt in het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle.

Meer info

Aangepaste dienstregeling De Lijn tijdens kerstperiode.

De Lijn Vlaams-Brabant past op bepaalde dagen in de kerstperiode haar dienstverlening aan.

Op 24, 26, 27, 28 en 31 december rijden een aantal lijnen volgens een aangepaste dienstregeling.

Plan daarom eerst je dagelijkse reisweg op www.delijn.be of via de app van De Lijn en controleer of er iets verandert.

Meer info

Pagina's