Print

Ziekte van Newcastle: verbod op het overdragen van bepaalde vogelsoorten

Het Voedselagentschap heeft op 29 juni tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle een halt toe te roepen. Hierdoor is er vanaf maandag 2 juli:

- een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van

kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met

uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels

door en naar hobbyhouders;

- een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan

verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, …).