Print

Zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst

Elk OCMW heeft vanaf 2019 verplicht een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Dit comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW.

Overeenkomstig art. 91 van het decreet over het lokaal bestuur moet de algemeen directeur de zetelverdeling van het BCSD bekend maken op de gemeentelijke website, uiterlijk de 61ste dag na de verkiezing, op 14 december 2018.

Voor Scherpenheuvel-Zichem zijn er in totaal acht zetels te verdelen. CD&V en Open VLD dienden een verklaring van lijstenverbinding in, waardoor aan hen gezamenlijk zetels worden toegekend.

CD&V – Open VLD: 5 zetels

N-VA: 1 zetel

Vlaams Belang: 1 zetel

sp.a: 1 zetel

De OCMW-raad kiest aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad (2 januari 2019 om 10 u.) de 8 leden en de voorzitter ervan. Zij vormen dan het BCSD voor de periode 2019-2024.
De taken van het BCSD hebben onder meer betrekking op de individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.