Print

Verbod op op het houden van kampvuren en alle open vuren op het grondgebied wegens aanhoudende droogte.

De aanhoudende droogte veroorzaakt brandgevaar. Burgemeester Manu Claes heeft daarom beslist een verbod op het houden van kampvuren en alle open vuren in te stellen op het grondgebied Scherpenheuvel-Zichem. Dit verbod gaat in op woensdag 4 juli 2018. 

Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn locaties waar jeugdbewegingen kampen houden waar traditioneel als afsluiter een kampvuur wordt gehouden. Ter vrijwaring van de openbare orde, meer bepaald de openbare veiligheid en openbare gezondheid, wordt een verbod op het houden van kampvuren en alle open vuren ingesteld op het grondgebied van de stad Scherpenheuvel-Zichem.

Onder open vuren wordt verstaan: alle soorten open vuren, waaronder ook vuren in brandkorven met één uitzondering, het gebruik van de barbecue.

Deze beslissing geldt tot het einde van de droogteperiode. We brengen u via de website op de hoogte van eventuele wijzigingen.