Print

Vaccinatie voor jongeren en tweede kansen

 

18-plussers: bevestig je afspraak

Het vaccinatiecentrum doet ook een oproep aan alle jongeren om met hun uitnodiging aan de slag te gaan. Bevestig je afspraak of annuleer ze als je niet kan komen. Welke keuze je ook maakt, breng het vaccinatiecentrum zo snel mogelijk op de hoogte van je plannen. Alleen zo kunnen we optimaal iedereen die dat wil snel vaccineren.

16-plussers: check myhealthviewer.be

Alle 16-jarigen, geboren voor 9 juli 2015, kregen ondertussen een uitnodiging. Hun brief is mogelijk nog onderweg met de post, maar via Myhealthviewer.be kan elke inwoner (minder- en meerderjarig) nu al nakijken wanneer zijn of haar vaccinatie is ingepland. Neem daar dus zeker een kijkje als je twijfelt.

12- tot 15-jarigen: toestemming nodig

In Bekkevoort, Diest, Halen en Scherpenheuvel-Zichem zullen de komende weken ook alle 12- tot 15-jarigen een uitnodiging per post op hun domicilieadres krijgen voor een vaccinatie met Pfizer. Dat is momenteel het enige vaccin dat al is goedgekeurd voor de vaccinatie van minderjarigen. De uitnodigingen verlopen dus op dezelfde manier als bij de 16- en 17-jarigen.

De 12- tot 15-jarigen hebben wel de toestemming van hun ouders nodig om gevaccineerd te kunnen worden. Ouders (of de wettelijke voogd) kunnen die toestemming geven door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven.

Ook deze leeftijdsgroep kan zich nu al via QVAX registreren om in aanmerking te komen voor een Pfizer-vaccin als er plaatsen vrij komen in de vaccinatieplanning.

Tweede kans via QVAX

Iedereen die nog niet gevaccineerd is, kan zich opnieuw via QVAX aanbieden als reserve.

Wie in het verleden niet is ingegaan op zijn uitnodiging, kan zich opgeven als reserve voor een vaccin via QVAX. Belangrijk voor deze personen is vooral dat zij zich inschrijven op QVAX en in QVAX hun beschikbaarheden nakijken en aanvullen waar nodig. Hoe meer beschikbaarheden ingevuld, hoe meer kans om als reserve te worden opgeroepen.

Wie in het verleden zijn vaccin geweigerd heeft, moet zijn weigering intrekken door zijn vaccinatiecode opnieuw te activeren. Dat doe je in QVAX. De helpdesk van het vaccinatiecentrum kan (momenteel) de code niet heractiveren, wie geweigerd heeft moet dat zelf doen via QVAX. Ook de huisarts kan de code opnieuw activeren.

In vaccinatiecentrum Den Amer zijn sinds de start van de campagne op 19 februari al 66.365 prikjes gezet. Alle informatie rond vaccinatie kan je nalezen op www.laatjevaccineren.be.