Print

Vacatures

Ploegbaas

We zijn op zoek naar 1 voltijds ploegbaas gebouwen en groen (m/v/x) (D4-D5) in statutair dienstverband. We leggen ook een wervingsreserve van 3 jaar aan.

Je coacht de arbeiders van de ploegen gebouwen en groen en je coördineert de werkzaamheden. Je hebt een goede kennis van verwarmingsinstallaties, sanitair en elektriciteit.

Je voldoet aan volgende voorwaarden: je hebt minimaal 4 jaar relevante beroepservaring; je legt een recent (max. 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister (model 595 Sv.) voor; je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken; je bent houder van een rijbewijs B; je slaagt voor de selectieprocedure.

Het bewijs van de relevante beroepservaring, van de taalkennis en een kopie van het rijbewijs B wordt bezorgd op het moment van de aanstelling.

We bieden je een uitdagende functie met verantwoordelijkheid aan en een geïndexeerd minimum brutojaarsalaris van € 28.280,52, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, 35 vakantiedagen. Relevante ervaring wordt gewaardeerd.

Dien je kandidatuur (sollicitatiebrief, c.v. en uittreksel uit het strafregister) uiterlijk op 5 maart in bij het college van burgemeester en schepenen, A. Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (per post of tegen ontvangstbewijs). Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst: selecties@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 42.

Begeleid(st)ers BKO

Wij zoeken 3 halftijdse begeleid(st)ers (m/v) (C1-C2) voor de buitenschoolse kinderopvang met vervangingsovereenkomst. Er wordt eveneens een wervingsreserve met geldigheidsduur van 3 jaar aangelegd voor vervangingsopdrachten.

Je werkt in onze opvanglocaties. Je bent flexibel, loyaal en creatief. Je verzorgt het voor- en naschoolse toezicht. Ook tijdens de schoolvakanties vang je de kinderen op en verzorg je met je collega's de animatie. Je onderhoudt contact met de ouders en je staat eventueel in voor het busvervoer.

We bieden een geïndexeerd minimum bruto jaarsalaris van € 11.115,06 ,maaltijdcheques, tweede pensioenpijler, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en 35 vakantiedagen.

Je voldoet aan volgende voorwaarden: je bent houder van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs EN je voldoet aan de kwalificaties opgelegd door kind en gezin voor de erkende initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang. Je legt een recent uittreksel uit het strafregister (model 596.2 Sv.) voor. Je beschikt over een rijbewijs B. Je slaagt voor een selectieprocedure.

Dien je kandidatuur (sollicitatiebrief, cv, uittreksel strafregister model 596.2 en kopie van je diploma) uiterlijk op maandag 05 maart 2018 in bij het college van burgemeester en schepenen, A.Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (per post of tegen ontvangstbewijs).