Print

Vacatures

Het college van burgemeester en schepenen van Scherpenheuvel-Zichem maakt bekend dat voor de hierna volgende statutaire betrekking (m/v) een wervingsreserve van drie jaar wordt aangelegd:

verkeersdeskundige (B1-B3)

Tot uw takenpakket behoort: begeleiding van de opmaak van het mobiliteitsconvenant en van het mobiliteitsplan; evaluatie, bijsturing en begeleiding van de uitvoering van het mobiliteitsplan en van het actieprogramma; verlening deskundig advies en administratie aangaande dossiers inzake verkeer, verkeersreglementering en mobiliteit; secretariaat van de gemeentelijke verkeerscel; loketbediening, telefoon, plaatsbezoeken.

De belangrijkste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zijn: houder zijn van één van volgende bachelordiploma’s, of van één van volgende diploma’s van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs: verkeerskundige of verkeerskunde; rijbewijs B; uittreksel uit het strafregister (model art.595 Sv.); slagen in een selectieprocedure. Laatstejaarsstudenten hebben toegang tot de selectie als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum drie maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereisten voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling.

Wat kunnen we bieden?

  • De geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve, vervolgens kunnen deze kandidaten gecontacteerd worden voor een vervangingsopdracht, op termijn behoort een aanstelling in statutair dienstverband tot de mogelijkheden.
  • Geïndexeerd minimum brutojaarsalaris: € 28.382,40.
  • Relevante schaalanciënniteit (overheid, privé of als zelfstandige) komt volledig in aanmerking. Geldelijke anciënniteit in de overheid is volledig meerekenbaar; relevante geldelijke anciënniteit uit de privé of als zelfstandige telt voor max. 6 jaar.
  • Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, 35 vakantiedagen.

Interesse?

De aanwervings-, de toelatingsvoorwaarden en de functiebeschrijving kan u verkrijgen op de personeelsdienst: Gwendoline Deflem 013 35 24 42 of selecties@scherpenheuvel-zichem.be (GEEN INSCHRIJVINGEN). De kandidaturen (sollicitatiebrief en c.v.) dienen uiterlijk op donderdag 1 juni 2017 bij het college van burgemeester en schepenen, A. Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, ingediend te worden (per post of tegen ontvangstbewijs), vergezeld van de nodige bewijsstukken waaruit moet blijken dat ze voldoen aan de aanwervings- en toelatingsvoorwaarden.