Print

Vacature schoonmaak (E1-E3)

2 Halftijdse schoonma(a)k(st)ers (E1-E3)

We zijn op zoek naar 2 halftijdse schoonma(a)k(st)ers (E1-E3) in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur. We leggen ook een wervingsreserve aan met een geldigheidsduur van drie jaar binnen deze functie.

Je staat in voor de algemene schoonmaak met ecologische producten en ergonomische materialen.

Je werkt volgens een planning en de noodwendigheden van het moment. De werktijden zijn afhankelijk van de locatie waar je tewerkgesteld zal worden, dit kan zowel in onze gemeentelijke scholen, het multifunctioneel centrum den egger of andere gemeentelijke gebouwen zijn. Deze uren worden in overleg met je diensthoofd vastgesteld.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je een uittreksel uit het strafregister (model art. 595 Sv.) voorleggen. Anderstaligen leggen een taalattest Nederlands van minimum niveau A2 voor.

Wat bieden wij?

We bieden een geïndexeerd minimum brutojaarsalaris van € 11.308,2 , maaltijdcheques, fietsvergoediing, hospitalisatieverzekering en tweede pensioenpijler. Je geniet van 35 vakantiedagen. Relevante ervaring wordt gewaardeerd.

Interesse?

Dien je kandidatuur (sollicitatiebrief, cv, uittreksel strafregister) uiterlijk op maandag 15 juni 2020 in bij het college van burgemeester en schepenen, A. Nihoulstraat 13-15 in 3270 Scherpenheuvel-Zichem (per post of tegen ontvangstbewijs).

Meer informatie?

Voor meer informatie  kan je terecht bij de dienst HRM.

selecties@scherpenheuvel-zichem.be  of 013 35 24 42