Print

Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken aan onbevaarbare waterlopen van 2e categorie

In de periode van 1 december 2018 tot 31 maart 2019 zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten en dergelijke, die verstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. Dit wil zeggen dat hiermee geen slibruimingen beoogd worden.

In Scherpenheuvel-Zichem wordt gewerkt aan volgende waterlopen of waterloopvakken:

 • Grote Laak nr. 3.006;
 • Vossekothol nr. 3.010;
 • Wijnputhol nr. 3.011;
 • Muggenbergloop nr. 3.049;
 • Ossebeek nr. 3.050;
 • Leengoedhol nr. 3.051;
 • Waterloop nr. 3.052;
 • Uilenkoploop nr. 3.053;
 • Wolfseikloop nr. 3.124;
 • Loop nr. 3.136;
 • Herseltseloop nr. 7.018;
 • Mortelloop nr. 7.022.

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht der ruimingswerken in het bekken van het Demerbekken - deel Noord. Het bedrijf "Geerts bvba, Kapelstraat 56 te Hechtel-Eksel" zal deze werken uitvoeren in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant.

De leidend ambtenaar is Dieter Croonenborghs (tel. 016 26 75 77).

Wendy Philippaers - deskundige bij de dienst waterlopen - zal de uitvoering der werken opvolgen. Eventuele meldingen en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken worden zo snel mogelijk aan haar gemeld, telefonisch op het nummer 016 26 75 67 of per e-mail naar waterwerken@vlaamsbrabant.be.

Wij vestigen tevens uw aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 10 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, die bepalen dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.