Print

Tijdelijk opschorting van de uitbreiding van het captatieverbod Vlaams-Brabant

Omwille van de langdurige droogte dit voorjaar vaardigde de gouverneur op 21 mei een eerste captatieverbod uit voor een aantal waterlopen in onze provincie. Dit verbod werd op 29 mei uitgebreid. Een captatieverbod heeft een grote impact op een aantal landbouwers die normaal beroep doen op water uit waterlopen voor hun bedrijfsvoering. 

Door de neerslag in de maand juni is het waterniveau in heel wat Vlaams-Brabantse waterlopen terug gestegen. Een deel van de waterlopen is daardoor niet meer in kritische toestand en een gedeeltelijke opheffing van het captatieverbod kan overwogen worden. Zo kan het water zijn nuttige toepassing krijgen voor de landbouwers in plaats van dat het gewoon naar zee stroomt. De weersvoorspellingen voor de komende dagen en weken dwingen ons wel tot voorzichtigheid. We verwachten dat dit herstel van de waterpeilen slechts zeer tijdelijk is.

Daarom schort de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant de uitbreiding van 29 mei op het eerste captatieverbod op en schakelen we tijdelijk terug naar een vorige fase (captatieverbod van 21 mei). Dit betekent dat uit het Demerbekken tijdelijk weer mag opgepompt worden. Vanaf 30 juni is dit verbod opnieuw in voege.