Print

Stad overlegt over site De Vijvers

De eigenaar van domein De Vijvers in Averbode sloot recent de parking af en plaatste poorten aan de ingangen van het domein. Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem startte een overleg op over de site van De Vijvers in Averbode om praktische oplossingen te zoeken voor de parking en de toegangsroute voor de ijskarren.

De parking van domein De Vijvers werd recent door de eigenaar afgesloten. Het gaat om een parking in privé-eigendom die tot nog toe werd ingeschakeld in het parkeercirculatieplan voor Averbode (parking 4), uitgewerkt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Tevens werden poorten geplaatst aan de ingangen van het domein De Vijvers ter hoogte van de Dennenlaan, de Sprinkhaanstraat en de Luikse Dreef. Hier blijft permanent een doorgang voor wandelaars en fietsers. Het gedeelte tussen de abdij en de Sprinkhaanstraat maakt trouwens deel uit van het fietsroutenetwerk.

Vanuit het stadsbestuur werden gesprekken opgestart met de eigenaar. Deze lopen momenteel nog.
Aan de eigenaars van De Vijvers wordt gevraagd om bij piekmomenten tijdens de weekends in het toeristisch seizoen de parking open te stellen voor het publiek. Er wordt ook gevraagd een alternatief te zoeken voor de toegangsroute voor de ijskarren die nu via de toegang aan de Dennenlaan hun standplaats in de lekdreef kunnen bereiken.

De stad en de abdij gaan ook in overleg. De bussen die bezoekers aanvoeren voor belevingscentrum ‘Het Moment’ maakten in het verleden gebruik van de parking van De Vijvers. Ook hiervoor moet een alternatief gezocht worden.