Print

Politiebesluit gouverneur: kantines sportverenigingen (14.10.2020)

De gouverneur van Vlaams-Brabant heeft op 14 oktober 2020 een politiebesluit genomen over het sluitingsuur van de kantines van sportclubs.

  • Onder voorbehoud van nieuwe protocollen die worden opgesteld met de sportsector, en met uitzondering van de restaurants, moeten alle kantines (met inbegrip van drankstanden) van sportclubs sluiten ten laatste 30 minuten na het beëindigen van de sportactiviteiten, tenzij de gemeentelijke overheid hier een ander sluitingsuur oplegt na overleg met de gouverneur.
  • De politie is belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.
  • Inbreuken op dit besluit worden overeenkomstig artikel 22 van het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
  • Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking ervan tot de gezondheidssituatie het toelaat om het in te trekken.  

Lees het volledige besluit in bijlage.