Print

Politiebesluit gouverneur (09.06.2021)

De gouverneur van Vlaams-Brabant heeft op 4 november 2020 een politiebesluit genomen over de mond(neus)maskerplicht, deur-aan-deur-activiteiten en de occasionele verkoop door verenigingen in het kader van de bestrijding van het coronavirus. De gouverneur heft dit besluit op omwille van:

  • de versoepelingen die reeds werden doorgevoerd (zoals onder andere de activiteiten buiten in georganiseerd verband en deze van de heropening van de  horeca met de open terrassen) en met de nog komende versoepelingen (zoals voorzien in het zomerplan);
  • enkele maatregelen die opgenomen waren in het politiebesluit zijn ondertussen opgenomen in het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
  • de burgerzin van de bevolking. Het mag gezegd worden dat de bevolking ondertussen de maatregelen kent en ook wel toepast. Heel wat maatregelen zijn ondertussen ingeburgerd.

De opheffing gaat in op 9 juni 2021, samen met de versoepelingen.