Print

Parkeerinrichtingsplan Houwaartstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om het beurtelings parkeren in de Houwaartstraat af te schaffen. Er werd een nieuw parkeerinrichtingsplan opgemaakt. Op dit plan zijn de maximaal mogelijke parkeervakken in de Houwaartstraat opgetekend, rekening houdende met de private inritten. In het voorjaar 2018 zal een aannemer deze parkeervakken, bij wijze van proef, uitzetten op het terrein om te bekijken of alle parkeerplaatsen haalbaar zijn. Bewoners kunnen naar aanleiding van de proefbelijning eventuele opmerkingen overmaken aan de dienst Mobiliteit. Na de proefperiode zal een evaluatie plaatsvinden, waarna de definitieve belijning zal worden aangebracht.