Print

Opheffing politiebesluit droogte

De maatregelen tegen waterverspilling (zie eerder bericht) zijn niet langer van kracht.

Het politiebesluit dat op 22 juni 2017 werd genomen naar aanleiding van de aanhoudende droogte werd op 1 juli 2017 opgeheven.