Print

Natuur- en bosgebieden: risicocode GEEL - gevaar, wees voorzichtig!

De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt.
Natuurbeheerders zijn waakzaam.

Opgelet!

  • Hou er rekening mee dat je nooit open vuur mag maken in bos- en natuurgebieden.
  • Je mag nooit (vrij) open vuur maken, zelfs niet op een afstand van 25m tot bossen en 100m tot huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd, tenzij je schriftelijke toelating hebt van de gemeentelijke overheid (burgemeester) waar je het open vuur wil houden.
  • Rook niet in bos- en natuurgebieden. Gooi zeker geen sigarettenpeuk in de berm of uit je wagen tijdens het rijden om gras- en bermbranden te voorkomen.
  • Laat kinderen niet zonder toezicht in bos- en natuurgebieden.

Preventietips:

  • Het gebruik van onkruidbranders wordt afgeraden.
  • Plaats barbecuestellen op een onbrandbare ondergrond zodat de hete kolen geen grasbrand veroorzaken. Voorzie blusmiddelen (emmers, water en zand).