Print

Moderniseringen betekenen grote stap vooruit voor inwoners

Het stadsbestuur kan door een aantal moderniseringen de dienstverlening naar de bevolking fors verbeteren. Door de installatie van een fotocabine kunnen burgers die een identiteitsbewijs nodig hebben, de noodzakelijke foto’s in het stadhuis laten maken indien zij dit wensen. De invoering van de Databank van de Akten van Burgerlijke Stand (DABS) zorgt dat alle akten (geboorte, huwelijk, adoptie, nationaliteitsverandering, overlijden) digitaal en centraal bewaard worden in één grote databank.

Pasfoto’s in het stadhuis

Op donderdag 4 april werd een fotocabine geplaatst in het stadhuis. Het toestel maakt foto’s die in overeenstemming zijn met de Belgische en internationale normen voor identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen. Een fotokaart bevat 6 foto’s en kost 6 euro. De cabine kan gebruikt worden tijdens de openingsuren van het stadhuis. Het toestel geeft visuele en auditieve instructies, maar indien nodig kunnen de medewerkers bijstand verlenen.

Hiermee komt de stad tegemoet aan de verzuchtingen van de inwoners, die na het verdwijnen van de laatste professionele fotograaf in de stad op zoek moesten naar andere oplossingen voor hun pasfoto’s. Het is niet verplicht om gebruik te maken van de cabine. Wie liever pasfoto’s laat maken bij een fotograaf, mag dit nog steeds.

Databank van de Akten van Burgerlijke Stand (DABS)

Met de invoering van Databank van de Akten van Burgerlijke Stand (DABS) komt er een einde aan de papieren registers. Dit samenwerkingsproject van FOD Justitie, FOD Binnenlandse zaken en het Rijksregister is een initiatief van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV). DABS centraliseert alle akten (geboorte, huwelijk, adoptie, nationaliteitsverandering, overlijden) in één grote nationale databank, terwijl die nu bij de lokale besturen zitten. Dat is efficiënter voor de besturen en ook voor iedereen die een akte wil raadplegen of moet voorleggen. Nieuwe aktes worden digitaal aangemaakt en ondertekend. De oudere aktes op papier worden gedigitaliseerd.

In de toekomst wordt het mogelijk afschriften en uittreksels digitaal en plaatsonafhankelijk aan te vragen via het e-loket op de gemeentelijke website.