Print

Kennisgeving voordracht getuigen stembureau/telbureau.

De voorzitter van het Gemeentelijk hoofdbureau, Mter Koen Van Attenhoven, deelt de indieners van de voordrachtakten mee dat hij de aanwijzing van de getuigen voor de stembureaus, voor de telbureaus G en voor de telbureaus P in onvangst zal nemen op dinsdag 9/10/2018 van 14 tot 16 uur op het adres:
August Nihoulstraat 13/15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

U vindt hier meer uitleg.