Print

Jeugdraad zoekt voorzitter!

Na vele jaren mee te draaien als actief lid bij Scouts Averbode en na 3 jaar als voorzitter van de jeugdraad, heeft Bert Claes besloten om de fakkel aan een nieuwe voorzitter door te geven.

De jeugdraad gaat daarom op zoek naar iemand die gemotiveerd is om de belangen van de jeugd van Scherpenheuvel-Zichem te verdedigen.

Wat is de jeugdraad eigenlijk?

De jeugdraad is het officiële adviesorgaan van het  gemeentebestuur voor alles wat kinderen, jongeren en het  jeugdwerk aanbelangt. Zij is de officiële spreekbuis voor  kinderen en jongeren bij het gemeentebestuur.

Wie zit in de jeugdraad?

De jeugdraad bestaat vooral uit vertegenwoordigers van verschillende jeugdwerkinitiatieven, maar ook personen die door hun ervaring, motivatie, kennis, interesse of dynamiek een bijdrage kunnen leveren zijn welkom. In de jeugdraad zetelt telkens ook de schepen van jeugd en een vertegenwoordiger van de jeugddienst.

Wat doet de jeugdraad zoal?

De jeugdraad geeft advies op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen houtje over alles wat met kinderen, jongeren en het jeugdwerk te maken heeft. Dat kan gaan over subsidies, maar ook over reglementen, fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen, fietspaden, aanplakborden, speelruimte en zo veel meer. Op die manier kan de jeugdraad het beleid van het gemeentebestuur beïnvloeden.

De jeugdraad zet zelf ook initiatieven op om kinderen en jongeren te betrekken bij het stedelijk jeugdbeleid en om inspraak te stimuleren en mogelijk te maken. Door overleg met verschillende partners wil ze het lokale beleid rond kinderen en jongeren verbeteren.

Op regelmatige basis organiseert de jeugdraad activiteiten met als doel zichzelf als organisatie te profileren en te propageren (bv. een quiz, een optreden, een fuif), of organiseert ze een activiteit die een positieve bijdrage kan leveren aan het brede jeugdbeleid (bv. drugpreventieweekend, jeugdboekenweek, …).

Wat zijn de voorwaarden om aan de slag te gaan als voorzitter?
  • Je bent een inwoner van Scherpenheuvel-Zichem en tussen min. 18 en max. 35 jaar.
  • Je hebt ervaring, interesse in of kennis van het brede jeugdwerk.
  • Je kan voldoende tijd uittrekken voor je taak (op regelmatige basis vergaderingen of overlegmomenten).
  • Je hebt een duidelijke visie voor ogen en wil het lokale jeugdbeleid mee vorm geven.
  • Je probeert de jeugdraad aantrekkelijk en aangenaam te maken.
  • Je hebt een luisterend oor voor alle jeugd, maar durft ook op tafel te slaan indien nodig.
  • Je bent een trekker en kan anderen enthousiast maken.
  • Je zit vol met gekke en wilde ideeën.

Dit zijn enkele voorwaarden, maar we zoeken vooral iemand die veel goesting heeft om er de komende jaren volledig voor te gaan!

Voel jij je geroepen?

Stuur dan vóór vrijdag 29 september je kandidatuur door naar de jeugddienst!

Geef hierin kort weer wat je relatie is met het jeugdwerk, wat je motivatie is om je kandidaat te stellen en de reden(en) waarom jij een geschikte voorzitter zou zijn.

Alle kandidaturen worden beoordeeld tijdens de jeugdraad van oktober.

Indien nodig kan de jeugdraad beslissen om één of meerdere kandidaten uit te nodigen voor een gesprek.

Het voorzitterschap start in november 2017 (exacte datum af te spreken).

Voor meer info

jeugddienst@scherpenheuvel-zichem.be of 013/35 24 70