Print

Inventarisatie en actualisatie woningbestand

De stad is sinds 2017 bezig met de inventarisatie en actualisatie van het woningbestand. De bedoeling is om op termijn tot een meer correcte, evenwichtige en billijke verdeling te komen van de belastingen (onroerende voorheffing) die geheven wordt op vastgoed. De stad wil hierdoor een eind maken aan een onevenwichtigheid in het systeem waarbij b.v. iemand die een nieuwbouwwoning plaatst veel meer zou moeten betalen dan iemand die een bouwvallig pand gaat renoveren tot een woning van een vergelijkbaar comfortniveau als dat van een nieuwbouw.

Voor de afbakening van de te screenen woningen wordt er afgegaan op de gegevens van het kadaster en worden de woningen die op papier niet beschikken over bijvoorbeeld verwarming, stromend water, sanitair,… uitgelicht. Het gaat dus niet over een algehele herziening op het ganse grondgebied maar specifiek over die woningen waarbij het KI als zeer laag wordt ingeschat.

Hiervoor heeft de stad een samenwerkingsakkoord ondertekend met IGO, de stad Diest en de gemeente Bekkevoort. Freddy Mathijs, medewerker van IGO, is aangesteld als aanwijzend schatter voor deze gemeenten. De mogelijkheid bestaat dus dat hij jou contacteert om de staat van je woning te komen bekijken.

Voorafgaand zal je hierover steeds een brief van de stad ontvangen.

Er is echter geen reden tot ongerustheid. Er bestaan immers nogal wat misvattingen wat betreft het kadastraal inkomen (KI). Zo zijn er een heleboel aanpassingswerken die helemaal niet leiden tot een verhoging van het KI.

Volgende energiebesparende investeringen leiden niet tot een verhoging van het KI:

  • installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp
  • isolatie van muren, dak of vloer
  • vervanging van enkel glas door dubbel of drievoudig glas
  • plaatsing van thermostatische kranen
  • vervanging van een oude verwarmingsketel door een energiezuinigere ketel
  • werkzaamheden om een woning om te bouwen tot een energiezuinig passiefhuis

Kiezen voor de actualisatie van kadastrale inkomens levert enkel positieve resultaten op. Niet alleen wordt de bestaande ongelijkheid tussen inwoners weggewerkt, ook de KI’s worden op een realistisch niveau gebracht.

De actie is ondertussen zo goed als afgerond.