Print

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas wordt uitgebreid

Wat wil sociaal tarief zeggen?

Bepaalde personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd bedrag voor elektriciteit en aardgas. Zij zijn beschermde klanten, ook wel beschermde afnemers genoemd. Het sociaal tarief is bij elke energieleverancier in Vlaanderen hetzelfde bedrag.

Het sociaal tarief kan je krijgen als je bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen geniet. Enkele voorbeelden hiervan zijn een leefloon via het OCMW, een tegemoetkoming via de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap of een tegemoetkoming via de Federale Pensioendienst. Het sociaal tarief wordt in dit soort situaties automatisch toegepast.

Huurders van een sociaal appartement, die verwarming op aardgas via een gemeenschappelijke installatie hebben, hebben ook recht op het sociaal tarief. In dit geval gebeurt er echter geen automatische toepassing. De beheerder van het appartement moet hiervoor het nodige doen en een attest opsturen naar de energieleverancier.

Tijdelijke uitbreiding van de rechthebbenden

Binnenkort kunnen tijdelijk nog meer mensen in aanmerking komen voor de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. De federale regering breidt de doelgroep immers uit. Vanaf 1 februari 2021 zullen personen die een eerder vernoemde verhoogde tegemoetkoming ontvangen gedurende één jaar recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

U mag altijd het woonloket contacteren om te kijken of u in aanmerking komt voor sociaal tarief via het mailadres woonloket.scherpenheuvel-zichem@igo.be.