Print

Gemeente en OCMW samen op weg naar integratie…

Gemeenschappelijk algemeen directeur en financieel directeur voor gemeente en OCMW 

De gemeenteraad heeft op 13 juli Eva Poelemans op proef benoemd als algemeen directeur vanaf 1 augustus. Zij neemt alle bevoegdheden over van de gemeentesecretaris en OCMW-secretaris. De algemeen directeur stuurt zowel de medewerkers van de gemeente als het OCMW aan.
Liesbeth Verdeyen is vanaf 1 augustus aangesteld als adjunct-algemeendirecteur. Zij staat Eva Poelemans bij in de uitvoering van haar functie en vervangt haar bij afwezigheid of verhindering.
Hilde Venstermans is al eerder, sinds 30 april, aangesteld als financieel directeur voor gemeente en OCMW. 

Decreet Lokaal Bestuur

Deze functies zijn nieuw en passen in de uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur dat streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het OCMW vanaf 1 januari 2019. Met de invulling van deze functies zetten beide besturen alweer een belangrijke stap op weg naar integratie.