Print

Brandfase rood voor bos- en natuurgebieden, ook het Merode-gebied.

Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de bos- en natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden. Het Agentschap Natuur en Bos heeft dan ook code rood ingesteld voor de bos- en natuurgebieden. 

Volgende richtlijnen zijn van kracht: verboden te roken, verboden vuur te maken en kinderen enkel onder begeleiding in het gebied. 

Voor onze gemeente heeft dit betrekking op het Merode-gebied. Deze richtlijnen worden door middel van bordjes uitgehangen aan de toegang tot het gebeid.