Print

Bevraging vervoerregio Leuven.

Scherpenheuvel-Zichem behoort tot de Leuvense Vervoerregio. Dit is één van de 15 regio’s en telt 31 steden en gemeenten. De vervoerregio Leuven wil nu met jou in gesprek gaan over de mobiliteitsuitdagingen- en oplossingen in jouw regio. Vul de bevraging in en deel jouw mobiliteitsproblemen, -noden of -wensen.

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de oprichting van vervoerregio’s hebben de gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen.

We staan als vervoerregio voor de enorme uitdaging om inclusieve, gedragen doelstellingen te formuleren om zo de economische en demografische groei te ondersteunen met een weldoordacht mobiliteitsbeleid en duurzame ruimtelijke ordening.

Het is niet de bedoeling om een theoretisch plan uit te werken zonder enige voeling met de realiteit. De ideeën, suggesties, visies, bekommernissen, enz. van jullie, onze lokale experten, zijn dan ook essentieel in het hele proces. Laat ons samen de uitdaging aangaan.

Surf naar www.vervoerregioleuven.be en denk mee over mobiliteitsuitdagingen- en oplossingen in uw regio. Meer weten? Lees dan de projectgids die je in bijlage terugvindt.

Wil je jouw mobiliteitsproblemen, -noden of -wensen met ons delen? Vul dan zeker onze online bevraging in.