Print

Bekendmaking vacature ijskramen aan de abdij te Averbode

In Averbode zijn er twee standplaatsen vacant:

  • een seizoenskraam (A)
  • een seizoenskraam (B)

De kandidaturen worden hetzij bij brief neergelegd tegen ontvangstbewijs, hetzij bij ter post aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager (e-mail, fax) tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente.

Inschrijvingstermijn: uiterlijk 15 april 2018.