Print

Begraafplaatsen

In november, de rouwmaand, staan we meer dan anders stil bij onze dierbare overledenen. Een bezoek aan de begraafplaats hoort hier zeker bij. Om alles in goede banen te leiden op onze begraafplaatsen willen we de regels voor het plaatsen van bloemen en versieringen nog eens in de verf zetten.

Om het overzichtelijk te houden op de begraafplaatsen, mogen versieringen – zowel tijdelijke als blijvende – niet hoger zijn dan 80 cm voor de gewone graven en 20 cm voor urngraven. Tijdens de periode van Allerheiligen (25 oktober tot 30 november) geldt deze beperking op de hoogte niet.

Bij de columbaria is aan de nis een bloemenhouder voorzien. Je mag ook een bloemenkrans bevestigen aan de afdekplaat, op voorwaarde dat deze de andere columbaria niet hindert. Andere versieringen zijn niet toegestaan. Enkel tijdens de periode van Allerheiligen mag je eventueel bloemstukjes plaatsen.

Je mag op de strooiweide geen versieringen of voorwerpen plaatsen, maar ook hiervoor maken we tijdens de periode van Allerheiligen een uitzondering.

Het spreekt voor zich dat de meegebrachte bloempotten, vazen en sierstukken de doorgang van de bezoekers niet mogen hinderen. Plaats deze dus op of vlak bij de grafzerk. Je mag geen putten maken rond de grafzerken of op de strooiweide. Ook kunstgras, steentjes of klinkers leggen rond de graven is niet toegestaan. Indien dit niet wordt gerespecteerd, zullen onze medewerkers deze verwijderen, ook tijdens de periode van Allerheiligen. Je wordt hier niet van op de hoogte gebracht.

We vragen om de tijdelijke versieringen, zoals potten met levende planten of vazen met bloemen, zelf weg te halen wanneer ze verwelkt zijn. Anders zullen onze diensten de verwelkte stukken vanaf 1 december beginnen te verwijderen.

Onze medewerkers doen steeds hun uiterste best om de begraafplaatsen goed te onderhouden, ook in deze periode. Zo kan je je geliefde op gepaste wijze herdenken.

Meer informatie:

burgerzaken@scherpenheuvel-zichem.be - 013 35 24 32

Welke soorten begravingen zijn in onze stad mogelijk?

Iedereen kan een laatste rustplaats krijgen op één van de stedelijke begraafplaatsen. Kies je voor een klassieke begraving of voor crematie? Plaats je de asurne liever in een columbarium of verkies je een asverstrooiing? Op de 8 begraafplaatsen in Scherpenheuvel-Zichem zijn er heel wat mogelijkheden. De begrafenisondernemer kan je begeleiden bij het maken van je keuze.

Cremeren

 • Bijzetting in een columbarium zonder concessie
 • Bijzetting in een columbarium met concessie*
 • Begraven van de asurne in een urngraf zonder concessie
 • Begraven van de asurne in een urngraf met concessie
 • Bijbegraving van de asurne in een bestaand (urn)graf
 • Asverstrooiing op de strooiweide

De assen kunnen ook op een andere plaats dan de begraafplaats worden uitgestrooid, begraven of bewaard (de zogenaamde thuisbewaring, thuisbegraving of thuisverstrooiing). Ook asverstrooiing in de Belgische territoriale zee is een mogelijkheid.

Op elke begraafplaats is er een sterrenweide voor de begraving van de assen of het stoffelijk overschot, de uitstrooiing van de assen en/of de herdenking van foetussen. Voor de herdenking kan je een bloem in natuursteen aankopen bij de dienst burgerlijke stand.

Begraven

 • Begraven in volle grond in een gewoon graf
 • Begraven in volle grond in een graf met concessie*
 • Bijbegraving in een reeds bestaand graf of bestaande concessie

Een concessie (“gekochte grond – gekochte nis”) biedt de zekerheid dat de laatste rustplaats gedurende een langere periode bewaard blijft. In Scherpenheuvel-Zichem is dat een looptijd van 30 jaar. Een concessie vraag je schriftelijk aan bij het college van burgemeester en schepenen. Een concessie wordt niet verleend vóór het overlijden van een begunstigde. Je kan een concessie aangaan voor een urngraf, een graf in volle grond of voor een columbarium. In een grafconcessie kunnen ten hoogste 2 personen of asurnen begraven worden. In een urngrafconcessie of een columbariumconcessie ten hoogste 3 urnen.

 

De begraafplaatsen vind je in:

 • Scherpenheuvel

 • Zichem
 • Schoonderbuken
 • Keiberg
 • Testelt
 • Averbode
 • Messelbroek
 • Okselaar